Vrouwenzwemlessen in Mirandabad

Vanaf 08 januari hebben we 4 lesgroepen in Mirandabad:

09.30-10.15: Groep 1/ beginners

10.15-11.00: Groep 2/ semi gevorderd

11.00-11.45: Groep 3/ gevorderd

11.45-12.30: A B C groep

We hebben nog vrije plekken.

In het sportfondsenbad oost hebben we een paar plekken vrij:

19.40-20.20: vrije plekken

20.20-21.00: vrije plekken

bel snel want VOL=VOL