Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zwemles | Sportfondsenbad Amsterdam Oost

  • Als u kind een les mist kan deze niet worden terugbetaald of ingehaald.
  • De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
  • Alle lesdata’s staan vermeld op de website zodat u dit kunt nazien bij twijfel of we open zijn.
  • Ieder schooljaar in augustus delen wij een jaarplanning uit met zwemlesdagen van augustus tot en met juli.
  • Wees op tijd, zodat u kind volledig van de voor u gereserveerde lestijd gebruik kan maken.
  • Zwemmaatjes stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gestolen of kwijtgeraakte kledingstukken en/of andere eigendommen.
  • Voorkeurstijden kunnen, na eventuele doorstroom naar een volgende groep met een hoger zwemniveau, afwijken van de voorheen gevolgde zwemlestijden. We werken met groepen van maximaal 8 leerlingen in in de ondiepe zwemlessen en willen daarmee de kwaliteit van de lessen bewaken, om genoeg individuele begeleiding te waarborgen. Zodra er in dat geval weer een plek op de door u opgegeven “voorkeurstijd” vrijkomt, zullen we u daar met voorrang een aanbieding voor doen.

Inschrijving en opzegtermijn

U schrijft zich in voor een kalenderjaar. Daarna heeft u een maand opzegtermijn.
Na het behalen van het Zwem-ABC diploma vervalt uw lidmaatschap indien u niet zelf aangeeft nog door te willen gaan voor een hoger zwemdiploma.

Bij voorkeur kunt u opzeggen via info@zwemmaatjes.com.

Indien u geen beschikking tot internet heeft, kunt u eventueel ook schriftelijk uw opzegging afleveren in tweevoud, bij het zwembad tijdens de lestijden van Zwemmaatjes. U krijgt dan een van uw opzeggingen weer mee terug met ontvangstbevestiging middels een bedrijfsstempel en datum van ontvangst. Wanneer dit niet gebeurd wordt uw overeenkomst stilzwijgend verlengd en u blijft uw lesgeld verschuldigd.

Inschrijfkosten

De inschrijfkosten zijn eenmalig € 30, op het moment dat u het inschrijfgeld heeft voldaan, wordt u z.s.m. ingedeeld in één van onze lessen, rekening houdend met uw voorkeur en op volgorde van het betalen van de inschrijfkosten.

Betaling van het lesgeld

Betalen kan op twee manieren;

  • U kunt dit voorafgaand aan de zwemlesperiode overmaken naar ons IBAN NL14ABNA0553957414 t.n.v. zwemmaatjes te Amsterdam.
  • U betaald aan de kassa in het Zwembad voorafgaand aan de zwemlesperiode.

U dient zelf bij te houden op welke data het lesgeld betaald dient te worden (de betaaldata v.d. betaal periodes van de zwemlessen staan ook vermeld op de jaarplanning die u ontvangt bij het starten van de zwemlessen en bij de start van het nieuwe zwemschooljaar in augustus.
Wanneer u het lesgeld niet op tijd heeft voldaan, zijn wij genoodzaakt u de les te weigeren totdat het totale bedrag van het verschuldigde lesgeld is voldaan.

Overeenkomst

De overeenkomst wordt zonder voorafgaande opzegging van uiterlijk 1 maand voor het einde van de periode telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de daarop volgende maand.